یکصد و دومین نشست انجمن ادبیات داستانی شهریار

یکصد و دومین نشست انجمن ادبیات داستانی شهریار 1

بی عقلی دارای رفتارهای متنوعی است و امکان دارد از هر انسان انجام پذیرد. یکی مراعات ادب نمی کند، یکی آلودگی صوتی ایجاد می کند،

ادامه مطلب

اگر مربیان و آموزش دهندگان عالمی نباشند

اگر مربیان و آموزش دهندگان عالمی نباشند 2

متن سخنان استاد جعفر حاجی کریم نظری در فرهنگسرای استاد شهریار پیرامون نقد کتاب “گنجشک چوبی” اثر ستایش هاشمی نسب کوچک ترین نویسنده جهان در سن 9 سالگی :

ادامه مطلب

تهران چگونه کلان شهر شد

تهران چگونه کلان شهر شد 3

پیشینه
تهران دهی بود کوچک، سرسبز، مستقر در دامنه‌های البرز، در نزدیکی ری، با مساحت حدود نیم کیلومترمربع، با جمعیت اندک که به شهر تبدیل شد.
ری به دست مغولان ویران شد. ری ویران‌شده، دیگربار به دست تیمور لنگ افتاد و نابود گردید. جمع کثیری از اهالی ری به تهران کوچ کردند و به‌تدریج بر اعتبار و شرایط تحول تهران افزوده شد و دوره‌های تحول را آغاز نمود.

ادامه مطلب

نمایی از مدینه در تاریخ

نمایی از مدینه در تاریخ 4

بد نیست که مدینه را در تاریخ نیز جستجو کنیم و ببنیم که مسلمانان پیش از ما مدینه را چگونه دیده‌اند یا در آن چگونه زیسته‌اند و‌رفته‌اند و آنرا به دیگران سپرده‌اند و ما چگونه آنرا به دیگران خواهیم سپرد

ادامه مطلب

به فکر موتور سواران باشید

به فکر موتور سواران باشید 5

در یک آگهی تلویزیونی در مورد ایمنی جاده‌ها، بر لزوم احتیاط رانندگان در قبال موتور سواران به ویژه در محل تقاطع‌ها تاکید شده بود. آمار و ارقام حوادث نشان می‌داد که موتور سواران به خصوص در تقاطع هایT شکل بسیار آسیب پذیرتر هستند، در این‌گونه تقاطع‌ها سایر وسایل نقلیه به سمت جاده اصلی مقابل خود منحرف می‌شوند. در این آگهی نمونه‌ای از یک تصادف معمولی نشان داده شده است، و سپس بر این نکته تاکید می‌شود که رانندگان، «باید به فکر موتورسواران باشید». پیام ساده بود، و تکرار مکرر آن برای این بود تا این پیام ملکه ذهن همه رانندگان شود.

ادامه مطلب