شناسایی نویسندگان جوان قرچک

شناسایی نویسندگان جوان قرچک 1

تفاهم و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک و انتشارات نظری
 
بنا به دعوت رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک از مدیر مسوول انتشارات نظری  ، دوشنبه 1 شهریور ماه  جاری ، جعفر حاجی کریم  نظری  ضمن حضور  در آن اداره  و قول مساعدت برای همکاری، با بهروز مشتاق  به گفتگو نشست و  در ادامه اظهار داشت : بهروز مشتاق از مدیران بسیار فعال و لایق است و من با این دلیل دعوت ایشان را پذیرفتم و به این جا آمدم  تا نشان دهم که حمایت از ایشان خیر و ثمره در پیش دارد ، در این رابطه نیز مقرر شد : هر فصل سال 200جلد کتاب از طرف دفتر نشر به این اداره هدیه دهیم و باشناسایی نویسندگان جوان شهرستان قرچک ، نوشته های آنان را به صورت کتاب منتشر نماییم و  بعد به  برگزاری کارگاه های داستان نویسی ،فیلم نامه نویسی و اصول و فنون نویسندگی  همت کنیم . مدیر مسول انتشارات نظری در ادامه گفت :  اطمینان دارم حضور آقای مشتاق در اداره  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک حرکت آفرین و باعث پیشرفت در حوزه فرهنگ و هنر منطقه خواهد شد
.                                           
در اولین مرحله اهدای  کتاب به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک ، تعداد 200 جلد کتاب به آن اداره تحویل گردید. . 

پست های مرتبط

پیام بگذارید