تفاهم ، مشارکت فرهنگی و اهدای کتاب

تفاهم ، مشارکت فرهنگی و اهدای کتاب 1
تفاهم ، مشارکت فرهنگی و اهدای کتاب

تفاهم ، مشارکت فرهنگی و اهدای کتاب

 

تفاهم و مشارکت فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات و شمال تهران با انتشارات نظری

سید حسن صفوی (رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات و شمال تهران) با جعفر حاجی کریم نظری (مدیر مسوول انتشارات نظری) در دفتر انتشارات نظری دیدار و گفت و گو کرد ، در این نشست مقرر شد ، دو طرف در خصوص موارد زیر همکاری نزدیک نمایند :

1  - شناسایی نویسندگان جوان و آینده دار و چاپ و نشر آثار آنان به صورت کتاب .
2  - ایجاد کارگاه های داستان و فیلم نامه نویسی ، اصول و فنون نویسندگی .
3  - شمیران شناسی و ثبت و و ضبط آن به صورت کتاب نفیس .
4 - اهدای کتاب توسط انتشارات نظری به کتابخانه های شمال تهران .


*  در این رابطه و نشست و در مرحله اول ، توسط انتشارات نظری 500 جلد کتاب در زمینه های مختلف به  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال تهران اهدا شد .

پست های مرتبط

پیام بگذارید